Film z mojej wystawy fotograficznej – 13 opowieści z wojny na Ukrainie.

0
73

Film z wystawy zdjęć zrobionych podczas dwóch wyjazdów charytatywnych w pierwszej fazie wojny na Ukrainie w roku 2022.

https://youtu.be/PqIWps8uEo4