Z Masajami w Kenii

Piotrków z drona (2)

Somewhere in Iceland

Anastasis – Jerozolima

Islandia (1)

Biebrza – Poland (2)

Biebra – Poland