Piotrków z drona (2)

Nocna Norwegia

W teherańskim metrze

Biebra – Poland

Islandia (1)

Hajfa – Izrael