Anastasis – Jerozolima

Biebra – Poland

Hajfa – Izrael