Anastasis – Jerozolima

Hajfa – Izrael

Biebra – Poland

Katmandu, Nepal