Biebra – Poland

Anastasis – Jerozolima

Hajfa – Izrael

Dubaj