Prypeć – opuszczone po awarii reaktora miasto pracowników czarnobylskiej elektrowni

0
400