Kilimandżaro widziane z wysokości około 12000 metrów.

0
50